Malins4tassar

Träningsdag

Under detta kurstillfälle kommer vi jobba med de olika inriktningarna. Överlag kommer ett ekipage vara aktivt åt gången och träna på de olika delarna. Träningen kommer vara individ anpassad efter ekipaget utefter hur er målbild ser ut & vilken sport ni utövar/har planer på att utöva. Alla kommer få vara delaktiga i varandras träning. Ett fartfyllt tillfälle med många tokigheter utlovas.