Malins4tassar

Beteendeutredning/Hundpsykolog

Vad är ett problembeteende hos en hund? Har livet börjat bli begränsat på grund av din hund?

I dagens samhälle ställs de stora krav på våra hundar, men också på oss som hundägare. Samhället har förändrats och ser helt annorlunda ut nu mot vad det gjorde när hunden blev ett husdjur. Vilket också gör att vi hamnar i situationer vi inte alltid kan reda ut.

Din hund kanske gör utfall mot andra hundar, jagar vilt, är rädd för människor, stressad och har svårt att koppla av, har separationsångest och kan inte vara hemma själv, kanske inte alla hundar i hemmet kommer överens m.m. Oavsett problembeteende är alla hundar och raser välkomna!

En utredning innehåller både teoretisk och praktiskt hjälp/rådgivning. Som problemutredare anser jag att det är viktigt att ni som hundägare förstår varför hunden handlar som den gör för att få förståelse. Då blir förändringar och träningen mycket tydligare. Under en beteendeutredning kommer vi starta med en intervju där ni får berätta om ert problem och jag kommer ställa frågor angående er hund. Jag kommer ge er råd att hantera situationen och vi kommer bestämma tid för en ny träff. Efter det kommer jag göra en individanpassad träningsplan

Beroende på problembeteende, engagemang ifrån ägaren och orsak till varför hunden reagerar som den gör. Tar det olika lång tid att komma tillrätta med problembeteendet.  Gör hunden det pga. sjukdom/smärta, har hunden en dålig känsla, har det blivit ett inlärt beteende, orsakerna kan vara många varför hunden reagerar som den gör. Hur länge har hunden praktiserat beteendet?

För att förändra ett beteende hos hund krävs det också förändring och engagemang ifrån ägaren. Det är du som hundägare som måste bryta mönster. Jag kommer finnas till hands under er utredning och guida er.

Alla hundar är individer och det finns inte ett sätt att lösa problem.

Välkomna att höra av er!

 

Beteendeutredning/Hundpsykolog pris:

♦ 1-tillfälle: Enbart intervju och rådgivning 800:-

♦ 4-tillfällen: Paketpris inklusive, intervju, rådgivning, individanpassat Träningsschema, teoretisk och praktisk hjälp 2350:-

Fortsatta tillfällen 600: -/h

För information eller bokning: 

Mejla till Malins4tassar@outlook.com

12321127_10153366574847462_6982829977696688387_n